Sonnevanck

Werken bij Sonnevanck

Begin 2023 opent Sonnevanck haar deuren in Hillegom. Sonnevanck is een nieuwe locatie van Zorgbalans en is een behandelcentrum voor mensen met ernstig ontregel(en)d gedrag. Dit ontregelend gedrag vloeit meestal voort een uit een vorm van dementie.

In dit nieuwe behandelcentrum, dat wordt gebouwd naast de al bestaande woonzorglocatie Den Weeligenberg, kunnen met name ouderen met een zware zorgvraag terecht voor een kortdurende (acute) opname vanuit de thuissituatie of voor een interventie vanuit een andere instelling. Ook is er ruimte voor mensen die langer gebruik moeten maken van intensieve en specialistische zorg in een veilige omgeving.

Expertisecentrum

Sonnevanck is een beoogd expertisecentrum, passend in de landelijke en regionale structuur van Doelgroep Expertise Centrum (DEC) en Regionaal Expertise Centrum (REC). Het centrum wordt opgezet in nauwe samenwerking met het landelijke netwerk Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag, zodat goed gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande expertise en ervaring binnen Zorgbalans en het landelijk ontwikkelde zorgprogramma. De expertise die in dit behandelcentrum wordt opgebouwd, wordt breder gedeeld in de regio. 

Kom jij werken bij Sonnevanck?

Sonnevanck biedt specialistische behandelingen in een veilige omgeving aan mensen in crisis met cognitieve stoornissen en probleemgedrag, veelal veroorzaakt door dementie. Heb jij affiniteit met deze doelgroep?
Voor deze innovatieve locatie zijn we op zoek naar gediplomeerde zorgcollega’s waaronder verzorgenden IG en verpleegkundigen. Daarnaast zijn wij ook op zoek naar nieuwe collega’s die zonder zorgdiploma aan de slag willen gaan als groepsondersteuner. Voor deze laatste rol is het van belang dat je affiniteit hebt met de doelgroep. Je deinst niet terug voor mensen die in crisis verkeren en ontregelend gedrag vertonen. Heb je een achtergrond in de beveiliging of de gehandicaptenzorg, dan roepen we je graag op om te solliciteren. Zorgbalans biedt je een korte zorgopleiding aan.

Nieuwsgierig?

Je kunt nu al solliciteren! Je wordt dan eventueel ingewerkt op een andere locatie van Zorgbalans zodat je in het nieuwe jaar helemaal klaar gestoomd bent voor Sonnevanck.

Meer informatie over Sonnevanck vind je hier: https://bit.ly/3DvXCcz

Vacatures van Sonnevanck vind je hier: https://bit.ly/3DwvVkb

Heb je vragen over werken bij Sonnevanck? Neem dan contact op met één van onze adviseurs van Werving & Selectie via werken@zorgbalans.nl of 023 – 8 918 363.

 

Voor vragen over behandelcentrum Sonnevanck kunt u terecht bij locatiemanager en kwartiermaker Fransca Grimbergen via:

023 – 8 918 918.