Sonnevanck

Werken bij Sonnevanck

In april 2024 heeft Sonnevanck haar deuren geopend in Hillegom. Sonnevanck is een nieuwe locatie van Zorgbalans en is een behandelcentrum voor mensen met ernstig ontregel(en)d gedrag. Dit ontregelend gedrag vloeit meestal voort een uit een vorm van dementie.

In dit nieuwe behandelcentrum, dat wordt gebouwd naast de al bestaande woonzorglocatie Den Weeligenberg, kunnen met name ouderen met een zware zorgvraag terecht voor een kortdurende (acute) opname vanuit de thuissituatie of voor een interventie vanuit een andere instelling. Ook is er ruimte voor mensen die langer gebruik moeten maken van intensieve en specialistische zorg in een veilige omgeving.

Expertisecentrum

Sonnevanck is een beoogd expertisecentrum, passend in de landelijke en regionale structuur van Doelgroep Expertise Centrum (DEC) en Regionaal Expertise Centrum (REC). Het centrum wordt opgezet in nauwe samenwerking met het landelijke netwerk Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag, zodat goed gebruik wordt gemaakt van de reeds bestaande expertise en ervaring binnen Zorgbalans en het landelijk ontwikkelde zorgprogramma. De expertise die in dit behandelcentrum wordt opgebouwd, wordt breder gedeeld in de regio. 

Kom jij werken bij Sonnevanck?

Sonnevanck biedt specialistische behandelingen in een veilige omgeving aan mensen in crisis met cognitieve stoornissen en probleemgedrag, veelal veroorzaakt door dementie. Heb jij affiniteit met deze doelgroep?
Voor deze nieuwe en innovatieve locatie zijn we op zoek naar gediplomeerde verzorgenden IG en verpleegkundigen. 

Nieuwsgierig?

En je interesse gewekt? Meer informatie over Sonnevanck vind je hier: https://bit.ly/3DvXCcz  Voor meer informatie over de vacatures van Sonnevanck en direct solliciteren, vind je hier: https://bit.ly/3DwvVkb

Heb je vragen over werken bij Sonnevanck? Neem dan contact op met één van onze adviseurs van Werving & Selectie via werken@zorgbalans.nl of 023 – 8 918 363.

Voor vragen over behandelcentrum Sonnevanck kun je terecht bij locatiemanager Marloes Eelman via telefoonnummer 

023 – 8 918 918.