Over Zorgbalans

Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Wij ondersteunen mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven.

Met 2700 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers bieden wij tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie. Dat doen we bij mensen thuis, in onze ontmoetingscentra en woonzorglocaties. Van Castricum, Heemskerk, IJmuiden, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort tot in Hillegom.

Wij gaan uit van de vragen, wensen en mogelijkheden van onze cliënten, veelal ouderen en chronisch zieken. Daarbij is er specifieke zorg voor gezinnen, partners en mantelzorgers. Wij organiseren de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de buurt en vanuit een klein team. Samen met de partner, familie, mantelzorgers en vrijwilligers zoeken we naar de beste zorg en ondersteuning in iedere situatie.

Kijk voor meer informatie op : https://www.zorgbalans.nl/

 

Jouw ideeën tellen

Soms zie je ineens hoe het anders kan, beter. Je praat erover met je collega’s en manager, je maakt van je idee een verbeterplan en dan? Bij Zorgbalans gaan we daarmee aan de slag. We willen we niet dat jouw plannen en ideeën liggen te verstoffen in een la. Wij denken namelijk dat jij en je collega’s, de mensen die direct in de zorg werken, heel goede en slimme ideeën hebben om de zorg nog beter te laten verlopen. Daarom hebben we een Verbeterprijs ingesteld. De prijs is in 2013 voor het eerst uitgereikt. Mieke de Nijs won de eerste prijs met haar Maatjesproject. De bedoeling van dit project is om mensen met een psychiatrische achtergrond uit hun isolement te halen. Zij kunnen namelijk nogal eens cru uit de hoek te komen en dat schrikt andere mensen af. Door nu aan deze cliënten een maatje te koppelen die hen waar nodig een beetje bijstuurt en er met hen op uit trekt, komen ze weer meer onder de mensen. Mieke won een beeldje en een geldprijs van 250 euro. Bovendien stelt Zorgbalans 25.000 euro beschikbaar om het winnend idee en de drie andere genomineerde projecten verder uit te werken. Dat bedoelen we nu met jouw ideeën tellen mee.

Tussen deze en vele andere verbeterplannen, die vaak voor een interne opleiding worden gemaakt, zitten verrassende, praktische en bruikbare initiatieven. Die komen in de Zorgbalans Verbeterplannenbox. Zo krijgen wij een digitale doos vol goede ideeën, initiatieven en plannen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.