Over Zorgbalans

Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Wij ondersteunen mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven. Met 3.600 professionals en 900 vrijwilligers bieden wij tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling, revalidatie en begeleiding bij dementie.

Persoonlijke zorg

Dat doen we bij mensen thuis, in onze ontmoetingscentra en woonzorglocaties. Bij ons staat de mens achter de cliënt centraal. Wij gaan uit van de persoonlijke vragen, wensen en mogelijkheden van onze cliënten, veelal ouderen en chronisch zieken. Onze zorg gaat verder dan praktische zorgtaken. Wij creëren bewust tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht en interesse.

Daarbij is er specifieke zorg voor gezinnen, partners en mantelzorgers. Wij organiseren de zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de buurt en vanuit een klein team. Samen met de partner, familie, mantelzorgers en vrijwilligers zoeken we naar de beste zorg en ondersteuning in iedere situatie.

Jouw ideeën tellen mee

Soms zie je ineens hoe iets beter kan. Je praat erover met je collega’s en manager, je maakt van je idee een verbeterplan. Maar dan? Bij Zorgbalans gaan we daarmee aan de slag. Wij geloven namelijk dat onze mensen die dagelijks in de zorg werken, vaak hele goede ideeën hebben om de zorg te verbeteren. We horen jouw ideeën dan ook graag!