Leden voor de Centrale Cliëntenraad (CCR) 4-6 uur - Haarlem

-
4 - 6
Haarlem

Leden voor de centrale cliëntenraad Haarlem

Parttime

Stichting Zorgbalans

 

De Centrale Cliëntenraad (CCR) van Zorgbalans is op zoek naar enthousiaste, positief-kritische leden met een warm hart voor de ouderenzorg! 

De CCR hanteert het uitgangspunt dat ‘Elke stem het verdient gehoord en serieus genomen te worden’.

Met een club van gedreven vrijwilligers (5 tot 7 personen) behartigt de CCR de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Zorgbalans, mede op basis van de wet Medezeggenschap cliënten. De CCR geeft gevraagd en ongevraagd advies over algemene beleidszaken en onderwerpen die voor de cliënten van Zorgbalans van belang zijn. De Raad van Bestuur van Zorgbalans hecht veel waarde aan deze input vanuit het perspectief van cliënten en vindt het daarom belangrijk dat Zorgbalans een sterke en goed functionerende centrale cliëntenraad heeft.

De CCR heeft en houdt actief contact met de woonzorglocaties, dagbestedingscentra en wijkteams. De raadsvergaderingen onderling en de overlegvergaderingen met de RvB en themabijeenkomsten vinden, zoveel als mogelijk geclusterd, één tot twee keer per maand plaats.

Profiel lid Centrale Cliëntenraad Haarlem

Spreekt dit u aan en vindt u het belangrijk dat cliënten van Zorgbalans die afhankelijk zijn van zorg, de allerbeste zorg ontvangen en dat zij en hun vertegenwoordigers gehoord worden binnen Zorgbalans? Wilt u mede richting geven aan de toekomst van zorg in onze woonzorglocaties en in de wijk? Dan is dit wellicht het moment voor u om zitting te nemen in onze CCR.

Op dit moment is er een aantal vacatures binnen onze Cliëntenraad. De belangrijkste competentie die wij van een lid vragen is affiniteit met de zorg en in staat zijn om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te kunnen benaderen. Heeft u kennis van informatie-/zorgtechnologie of vastgoed VVT sector (woonzorglocaties) dan zou dat een welkome aanvulling op de huidige competenties binnen de CCR zijn.

De vacatures worden bij voorkeur ingevuld door mensen met een actuele of toekomstige verbinding met Zorgbalans (bijvoorbeeld mensen die zelf cliënt of naaste zijn van een Zorgbalanscliënt).

Bekijk hier het filmpje van de CCR.

Interesse?

Het betreft een vrijwillige maar niet vrijblijvende functie die conform de wettelijke vrijwilligersbijdrage regeling beloond wordt. De ervaring leert dat u rekening moet houden met gemiddeld 4 tot 6 uur tijdsbesteding per week. Wanneer er meerdere adviezen tegelijkertijd worden gevraagd, kan dit iets meer zijn. Met dank aan de digitalisering kunnen werkzaamheden vanaf meerdere plekken worden geleverd.

Bent u geïnteresseerd om toe te treden tot onze Centrale Cliëntenraad dan komen wij graag met u in gesprek. U kunt direct solliciteren, via de button verstuur een e-mail, voor 28 november a.s., voorzien van uw cv. Wilt u meer informatie, laat het ons ook via deze mail weten, dan nemen wij contact met u op. 

Wanneer u interesse heeft en de sollicitatieprocedure goed heeft doorlopen, zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd worden.