Leden voor de Centrale Cliëntenraad- 4-6 uur - Haarlem

-
4 - 6
Haarlem

Leden voor de centrale cliëntenraad Haarlem

Parttime

Stichting Zorgbalans

 


De Centrale Cliëntenraad (CCR) van Zorgbalans is op zoek naar enthousiaste, positief-kritische leden met een warm hart voor de ouderenzorg!

De Centrale Cliëntenraad hanteert het uitgangspunt dat ‘’Elke stem het verdient gehoord en serieus genomen te worden’’.

Alle cliënten hebben binnen Zorgbalans een stem en het is mede de taak van de Centrale Cliëntenraad om daar langs diverse wegen gehoor aan te geven. Met een club van gedreven vrijwilligers (5 tot 7 personen) behartigt de Centrale Cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Zorgbalans, mede op basis van de wet Medezeggenschap cliënten. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies over algemene beleidszaken en onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. De Raad van Bestuur van Zorgbalans hecht veel waarde aan deze input vanuit het perspectief van cliënten en vindt het daarom belangrijk dat Zorgbalans een sterke en goed functionerende Cliëntenraad heeft.

De Centrale Cliëntenraad heeft en houdt actief contact met de woonzorglocaties, dagbestedingscentra en wijkteams. De raadsvergaderingen onderling en de overlegvergaderingen met de RvB en themabijeenkomsten vinden, zoveel als mogelijk geclusterd, één tot twee keer per maand plaats. 

Profiel lid Centrale Cliëntenraad Haarlem

Spreekt dit u aan en vindt u het belangrijk dat mensen die afhankelijk zijn van zorg, de allerbeste zorg ontvangen en dat zij en hun vertegenwoordigers gehoord worden binnen Zorgbalans? Wilt u mede richting geven aan de toekomst van zorg in onze woonzorg locaties en in de wijk? Dan is dit wellicht het moment voor u om zitting te nemen in onze Centrale Cliëntenraad.

Op dit moment zijn er een aantal vacatures binnen onze Cliëntenraad. Belangrijkste competentie dat wij van een lid vragen is affiniteit met de zorg en in staat zijn om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te kunnen benaderen. Heeft u kennis van informatie-/zorgtechnologie of vastgoed VVT sector (woonzorglocaties) dan zou dat een welkome aanvulling op de huidige competenties binnen de CCR zijn.

De vacatures worden bij voorkeur ingevuld door mensen met een actuele of toekomstige verbinding met Zorgbalans (bijvoorbeeld mensen die zelf cliënt of naaste zijn van een Zorgbalans-cliënt). 

Interesse?

Het betreft een vrijwillige maar niet vrijblijvende functie die conform de wettelijke vrijwilligersbijdrage regeling beloond wordt. De ervaring leert dat u rekening moet houden met gemiddeld 4 tot 6 uur tijdsbesteding per week. Wanneer er meerdere adviezen tegelijkertijd worden gevraagd, kan dit iets meer zijn. Met dank aan de digitalisering kunnen werkzaamheden vanaf meerdere plekken worden geleverd.

Bent u geïnteresseerd om toe te treden tot onze Centrale Cliëntenraad dan komen wij graag met u in gesprek. U kunt direct solliciteren, via de button verstuur een e-mail,  voor 25 december a.s., zo mogelijk voorzien van uw cv. Wilt u meer informatie, laat het ons ook via deze mail weten, dan nemen wij contact met u op. 

Wanneer u interesse heeft en de sollicitatieprocedure goed heeft doorlopen, zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd worden.